otírat seimpf, otřít sepf, otírávat seiter

 1 
 ≈   impf: třením se dotýkat  pf: třením se dotknout
-frame:   ACTobl  OBSTopt  
1o+4
-example:    impf: pes se otíral o jeho nohu  pf: pes se otřel o jeho nohu
-rcp:   ACT-OBST:  impf: otírali se o sebe  pf: otřeli se o sebe
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: poškozovat se třením  pf: poškodit se třením
-frame:   ACTobl  OBSTopt  
1o+4
-example:    impf: lesk zlata se otíral  pf: lesk zlata se otřel

 3 
 ≈   impf: pomlouvat  pf: pomluvit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:    impf: Proč se musíš o každého otírat?  pf: o každého se otřela
-rcp:   ACT-PAT:  impf: otírali se jeden o druhého  pf: otřeli se jeden o druhého