ostřelovatimpf

 1 
 ≈  střílet na někoho / na něco
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  MEANStyp  
14z+27
-example:   ostřelovat nepřátelské území / město granáty; ostřelovat území z děl
-rfl:   pass: nepřátelské území se ostřelovalo po několik dnů
-rcp:   ACT-PAT: Izrael a Libanon se ostřelují