osolitpf

 1 
 ≈  přidat sůl; ochutit solí
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   osolit polévku / brambory
-rfl:   pass: ta polévka se příliš osolila

 2 
 ≈  oplatit něčím nepříjemným (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:   Počkej, jak ti to otec osolí!
-rfl:   pass: pokaždé se mu to osolilo
-rcp:   ACT-ADDR: jeden druhému to pěkně osolili