opíratI seimpf, opřít sepf

 1 
 ≈  mít podpěru
-frame:   ACTobl  OBSTopt  MEANStyp  
1o+47
-example:    impf: opírat se zády o zeď  pf: opřít se zády o zeď
-rcp:   ACT-OBST:  impf: opírali se vzájemně o sebe  pf: opřeli se o sebe v neštěstí
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: odůvodňovat; záležet v čem  pf: odůvodnit; záležet v čem
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:    impf: opírat se o vědecké poznatky; v této oblasti se opírá o tohoto vědce  pf: opřít se o vědecké poznatky; opřít se o něco, co se nedá spočítat (ČNK)
-rcp:   ACT-PAT:  impf: opírají se o sebe  pf: opřali se o sebe v nouzi

 3 
 ≈   impf: vykonávat tlak  pf: vykonat tlak
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
1do+23
-example:    impf: do budovy se opíralo zapadající slunce  pf: do budovy se opřel vítr

 4 
 ≈  jen opřítpf se
začít intenzivně pracovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2
-example:   opřel se do práce
-class:   phase verb