bydlet/bydlitimpf

 1 
 ≈  mít příbytek
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:   Jan bydlí za Prahou
-rfl:   pass0: bydlí se hlavně ve městech
-class:   location