bušitimpf, bušívatiter

 1 
 ≈  tlouci (o něco)
-frame:   ACTobl  PATobl  OBSTopt  
17o+4
-example:   bušil hlavou o zeď
-rfl:   pass0: v zoufalství se buší hlavou o zeď
-class:   cause motion

 2 
 ≈  způsobovat rány; bouchat (do něčeho)
-frame:   ACTobl  DIR3typ  MEANStyp  
17
-example:   bušil na vrata pěstí
-rfl:   pass0: na vrata se nebuší při zpěvu se buší do všeho, co je po ruce
-class:   contact

 3 
 ≈  tlouci; zasazovat rány
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  MEANStyp  
147
-example:   bušil soupeře do hlavy pěstmi
-rfl:   cor4: bušila se pěstí do hlavy
pass: soupeř se bušil hlava nehlava
-rcp:   ACT-PAT: bušili se pěstmi
-class:   contact

 4 
 ≈  silně/rychle tepat (zejm. o srdci)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   srdce splašeně buší

 5 
 ≈  silně/rychle tepat (zejm. o srdci)
-frame:   ACTobl  LOCobl  
3
-example:   buší mi ve spáncích