odvracetimpf, odvrátitpf

 1 
 ≈   impf: odklánět; obracet jinam  pf: odklonit; obrátit jinam
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: odvracel hlavu; odvracel od něj tvář  pf: odvrátil hlavu; odvrátil tvář od něj
-rfl:   pass:  impf: odvracela se od nich hlava  pf: odvrátila se od nich tvář
-class:   location

 2 
 ≈   impf: zamezovat  pf: zamezit; odradit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14od+2
-example:    impf: odvracel pohromu  pf: odvrátil od nás neštěstí; odvrátil dceru od divadla
-rfl:   pass:  impf: odvracela se tak pohroma  pf: neštěstí se nakonec odvrátilo