odvozovatimpf, odvoditpf

 1 
 ≈   impf: vyvozovat; dedukovat; derivovat; vytvářet odvozeninu  pf: vyvodit; vydedukovat; derivovat; vytvořit odvozeninu
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14,zda,že,contod+2,z+2
-example:    impf: matka vždy z její řeči odvozovala nesprávné závěry; z výzkumů veřejného mínění odvozujeme, že o práci v zahraničí není takový zájem, jaký se očekával; často se od toho odvozují mylné závěry  pf: brzy zjistila, že z jeho řeči není schopná odvodit, co si vlastně myslí; z vašeho jednání jsem odvodil, že s námi pracovat nechcete; nevím, co od toho odvodíš; Výkaz peněžních toků je pro banku rozhodující, neboť z něj lze odvodit, zda podnik bude mít dostatek peněz na úhradu splatných závazků ve stejném období ... (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: od tohoto výzkumu se odvozují velmi znepokojivá fakta  pf: od tohoto faktu se nic neodvodí
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: vyvozovat; dedukovat; derivovat; vytvářet odvozeninu  pf: vyvodit; vydedukovat; derivovat; vytvořit odvozeninu
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  ORIGobl  
1o+64,zda,že,contod+2,z+2
-example:    impf: matka z její řeči o Janovi odvozovala, že nebude tak pracovitý, jak se zdálo  pf: o celé situaci z matčiny řeči odvodila, že není tak kritická
-rfl:   pass:  impf: o Pavlovi se odvozovaly jen samé lži  pf: od tohoto faktu se o daném problému nic neodvodí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: z jejích řečí o sobě odvozovali nové informace  pf: z její řeči o sobě odvodili mnoho informací
-class:   mental action