odvinovatimpf1, odvíjetimpf2, odvinoutpf

 1 
 ≈   impf1: odmotávat  impf2: odmotávat  pf: odmotat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1typ  
14
-example:    impf1: odvinovat lano; odvinovat poslední kousek nitě z cívky  impf2: odvíjet lano; odvíjet poslední kousek nitě z cívky  pf: odvinout lano; odvinout poslední kousek nitě z cívky
-rfl:   pass:  impf1: nit se odvinovala z cívky a zaváděla do stroje  impf2: nit se odvíjela z cívky a zaváděla do stroje  pf: nit se odvinula z cívky a zavedla do stroje

 2 
 ≈  jen odvíjetimpf2, odvinoutpf
 impf2: rozvádět; vybavovat  pf: rozvést; vybavovat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf2: zpětně si odvíjel proces, který ten herec prodělal  pf: zpětně si odvinout proces, který ten herec prodělal (SSJČ)

 3 
 ≈  jen odvíjetimpf2, odvinoutpf
 impf2: brát jako základ; odvozovat  pf: vzít jako základ; odvodit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14od+2
-example:    impf2: odvíjet prodejní cenu od násobku nájemného  pf: odvinout prodejní cenu od násobku nájemného
-rfl:   pass:  impf2: prodejní cena se odvíjí od násobku nájemného  pf: prodejní cena se odvinula od násobku nájemného