odrážetimpf, odrazitpf

 1 
 ≈   impf: uvádět do pohybu (jiným směrem)  pf: uvést do pohybu (jiným směrem)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: odrážet rukama míč  pf: odrazit rukama míč
-rfl:   pass:  impf: míč se odráží rukama  pf: míč se odrazí rukama
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: potlačovat; zastavovat  pf: potlačit; zastavit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: armáda zdatně odrážela útoky  pf: armáda odrazila útok
-rfl:   pass:  impf: odrážel se nepřátelský útok  pf: odrazil se útok

 3 
 ≈   impf: odpoutávat se od břehu  pf: odpoutat se od břehu
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:    impf: loď odrážela od břehu  pf: loď odrazila od břehu
-rfl:   pass0:  impf: za svítání se odráželo od břehu  pf: za svítání se odrazilo od břehu
-class:   motion

 4 
 ≈  jen odrážetimpf
zobrazovat odrazem
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   mýtus odráží víru

 5 
 ≈  jen odrážetimpf
způsobovat optický odraz
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   bílá barva odráží slunce

 6 
 ≈  jen odrazitpf
nechat zteplat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   nechat odrazit mléko
-rfl:   pass: mléko se nejprve odrazí