odpovídat seimpf

 1 
 ≈  být zodpovědný
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13z+2
-example:   odpovídá se ze ztrát