odlišovat seimpf, odlišit sepf

 1 
 ≈   impf: být jiný / rozdílný  pf: stát se jiným / odlišným
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  REGtyp  
1od+27v+6
-example:    impf: vždycky se odlišoval od ostatních svou upřímností  pf: brzy se odlišil od svých vrstevníků
-rcp:   ACT-PAT:  impf: i když byli bratři, dost se od sebe odlišovali  pf: brzy se od sebe odlišili