odlišovatimpf, odlišitpf

 1 
 ≈   impf: činit rozdílným; vidět rozdíl  pf: učinit rozdílným; vidět rozdíl
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  MEANStyp  
14od+27
-example:    impf: v práci odlišují nadpisy od prostého textu; dítě již odlišovalo ovoce od zeleniny  pf: v práci odlišil nadpisy od prostého textu; ve třídě rychle odlišil talenty od lenochů
-rfl:   cor4:  impf: schválně se svými účesy odlišovaly od ostatních děvčat ve třídě  pf: národ se odlišil od Němců
pass:  impf: v textu se neodlišují odstavce; při kontrole se neodlišovaly kazové výrobky  pf: v textu se odlišily odstavce; chyba byla, že se tyto dvě skupiny neodlišily hned na začátku
-rcp:   ACT-PAT-ORIG:  impf: barevně odlišují příchozí a odchozí poštu; v práci důsledně odlišoval tato dvě pojetí; dvojčata se od sebe odlišila barvou triček  pf: barevně odliší příchozí a odchozí poštu; dvojčata se od sebe odlišovala všemi možnými prostředky
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: rozpoznávat; rozlišovat  pf: rozpoznat; rozlišit
-frame:   ACTobl  PATobl  
1zda,cont
-example:    impf: nedovedl odlišovat, zda je barva studená nebo teplá  pf: Pomocí Type odlišíme, zda jde o obrazec ze šablony nebo obecně objekt jiného typu. (ČNK)
-rfl:   pass0:  impf: odlišuje se, zda jde o důsledek nemoci  pf: odliší se, zda jde o důsledek nemoci
-class:   mental action