obviňovatimpf, obvinitpf

 1 
 ≈   impf: označovat jako viníka  pf: nařknout, označit jako viníka
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14z+2,že
-example:    impf: obviňovat někoho z křivého svědectví / že spáchal vraždu  pf: obvinit někoho z křivého svědectví / že spáchal vraždu
-rfl:   cor4:  impf: obviňovala se z jeho smrti  pf: v emotivním projevu se obvinila z jeho smrti
pass:  impf: nepřátelé se křivě obviňovali  pf: nepřátelé se křivě obvinili
-rcp:   ACT-PAT:  impf: obviňovali se navzájem  pf: obvinili se navzájem
-class:   communication