obdivovat seimpf

 1 
 ≈  pociťovat úctu k někomu / něčemu
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   obdivoval se její odvaze
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se sobě obdivují
-class:   mental action