navštěvovat seimpf

 1 
 ≈  konat návštěvy
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   navštěvoval se s ní pravidelně
-rcp:   ACT-PAT: navštěvovali se pravidelně celá léta
-class:   social interaction