navracet seimpf, navrátit sepf, navracívat seiter

 1 
 ≈   impf: vracet se zpět  pf: vrátit se zpět; dostavit se zpět
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: Josef se navracel z veliké dálky domů  pf: rozhodl se navrátit se domů
-rcp:   ACT-DIR3:  impf: navraceli se k sobě  pf: navrátili se k sobě
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: znovu se objevovat / vyskytovat  pf: znovu se objevit / vyskytnout se
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:    impf: začalo se mu navracet vědomí  pf: opět se mu navrátilo vědomí