naučit sepf

 1 
 ≈  osvojit si; získat znalosti / dovednosti
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  MANNtyp  
13,4,inf,že,contod+2,z+2
-example:   naučil se matematice / matematiku od učitele / z knihy; naučil se mnoho z jeho myšlenek; naučím se zvládat stres
-control:   ACT
-class:   mental action