nasvědčovatimpf, nasvědčitpf

 1 
 ≈   impf: svědčit; dosvědčovat; být svědectvím; vydávat doklad / svědectví  pf: dosvědčit; vydat doklad / svědectví
-frame:   ACTobl  PATobl  
13,že
-example:    impf: vše nasvědčovalo tomu, že vrahem je bratr zavražděného  pf: opovržlivý oblouk jeho rtů nasvědčil, že ... (SSJČ)