naslouchatimpf

 1 
 ≈  pozorně poslouchat
-frame:   ACTobl  PATobl  
13,jak,zda,cont
-example:   babička vnoučatům pozorně naslouchala; Bylo příjemné naslouchat, jak se v dálce rodí hukot vlaků ... (ČNK)
-rfl:   cor3: naslouchej si trochu!
pass0: pozorně se jim naslouchalo
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně si naslouchají
-class:   perception

 2 
 ≈  pozorně poslouchat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
13jak
-example:   Naslouchali nám, jak vyšíváme divoce synkopické vzorce. (ČNK)
-rfl:   pass0: pozorně se jim naslouchalo, jak vyprávějí o svých zážitcích
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně si pozorně naslouchají, jak hovoří
-class:   perception