naříkatIIimpf, nařknoutpf, naříkávatIIiter

 1 
 ≈   impf: obviňovat; vinit; napadat  pf: obvinit; napadnout
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
147,z+2,že
-example:    impf: inkvizitoři naříkali lidi kacíři / z kacířství  pf: otec ho nařknul z křivé svědectví; nařkli ho vůdcem revoluce
-rfl:   pass:  impf: ve středověku lidé se naříkali z kacířství  pf: toho člověka nespravedlivě nařkli
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně se naříkali z kacířství  pf: vzájemně se nařkli z toho zločinu
-class:   communication