narušovat seimpf, narušit sepf

 1 
 ≈   impf: samovolně se porušovat  pf: samovolně se porušit
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:    impf: tok vody se v tomto místě narušoval  pf: spád potoka se v tomto místě narušil