Frames containing form "do povětří"
letět 6
vyhazovat, vyhodit 6