Frames containing form "žíly"
zkracovat se, zkrátit se 2