Frames containing form "špatné světlo"
vrhat, vrhnout 5