Frames containing form "schůzku"
dávat si, dát si 3