Frames containing form "barvu"
přiznávat, přiznat 4