Frames containing form "na řadu"
přicházet, přijít 15