Frames containing form "všecko"
přestávat, přestat 3