Frames containing form "hanbou"
propadávat se, propadatI se, propadnout se 2