Frames containing form "být+adj-7"
cítit se, cítívat se 1
jevit se 1
přicházet, přijít 10
připadatI, připadnoutI, připadávatII 4
zdát se, zdávat se 4