Frames containing form "být+adj-1"
cítit se, cítívat se 1
jevit se 1
přát si 2
přicházet, přijít 10
připadatI, připadnoutI, připadávatII 4
připadatI, připadnoutI, připadávatII 6
zasluhovat, zasloužit 1
zdát se, zdávat se 4