Frames containing form "být+7"
cítit se, cítívat se 1
prokazovat se, prokázat se 2
ukazovat se, ukázat se 3