Frames containing form "polívčičku"
ohřívat/ohřávat si, ohřát si 1