Projekt TextLink, podpořený grantem COST-cz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zahájil činnost v listopadu 2015. V prvních dvou měsících (tj. posledních dvou měsících roku 2015) řešitelský tým zajistil technické a administrativní zázemí projektu. Byly vytvořeny veřejně přístupné oficiální stránky grantu (http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz) a veřejně přístupné oficiální stránky projektu (http://ufal.mff.cuni.cz/textlink-cz), kde budou v následujících letech zveřejňovány výsledky projektu. Pro průběžné potřeby pracovního týmu byly vytvořeny wiki stránky (https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/textlink-cz). Pro uchovávání dat (články, data poskytnutá jinými pracovišti, data a skripty vytvořené řešitelským týmem) byl založen repozitář svn. Webové stránky, wiki stránky i repozitář svn jsou hostovány řešitelským pracovištěm, Ústavem formální a aplikované lingvistiky.

S využitím seznamu existujících slovníků diskurzních konektorů vytvořeného v rámci mezinárodní akce COST TextLink (http://www.textlink.ii.metu.edu.tr/dsd-view) byl získán přístup k řadě jazykových zdrojů obdobného typu, jakým je hlavní plánovaný výstup tohoto projektu – slovník diskurzních konektorů. S některými z těchto pracovišť byl navázán přímý kontakt, na jehož základě byl získán přístup k příslušnému jazykovému zdroji. Byla zakoupena odborná literatura zabývající se zkoumanou problematikou.