sample2.t##6help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Irská vláda označila rozhodnutí IRA složit zbraně za významný krok a historickou příležitost k ukončení násilí a zahájení rozhovorů o urovnání konfliktu v Severním Irsku.
The Irish government qualified the IRA resolution to disarm to be an important step and a historical opportunity to end the violence and start negotiations about settling the conflict in the North Ireland.
Tectogrammatical Tree