sample2.t##40help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
První zprávy z dokumentu, který vypracoval patnáctičlenný tým inspektorů MOV jako podklad pro volbu pořadatele OH, se objevily už minulý týden v německém tisku.
The first news from the document, which was created by the team of fifteen IOC inspectors as a basis for the election of the organizer of the OG, appeared in the German press last week already.
Tectogrammatical Tree