sample2.t##4help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Jednostranné a ničím nepodmíněné příměří vstoupilo v platnost o půlnoci.
The unilateral unconditioned ceasefire came into operation at midnight.
Tectogrammatical Tree