sample2.t##16help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Všem bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu.
They all received a certificate of successful graduation from this course.
Tectogrammatical Tree