sample2.t##11help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Souběžně s legendární fiestou v nedaleké Pamploně a s poněkud odlehlejším fotbalovým mistrovstvím světa, v každém případě o něco dříve než místní tradiční jazzový festival se odehrály v půli července v San Sebastianu jiné svátky, svátky středoevropského politického myšlení.
In parallel with the legendary fiesta in the nearby Pamplona and a bit more distant football world championship, in any case a little time before the local traditional jazz festival, San Sebastian hosted another festival in the mid July, the festival of Central European political thinking.
Tectogrammatical Tree