sample2.m##42help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Parlament na podzim čeká mj. rozpočet, senát, územní celky a školské zákony
Among other matters, the parliament awaits the budget, the Senate, regions and school laws this fall
 <s id="m-ln94211-55-p1s1">
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w1">
  <form>Parlament</form>
  <lemma>parlament</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w2">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w3">
  <form>podzim</form>
  <lemma>podzim</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w4">
  <form>čeká</form>
  <lemma>čekat_:T</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w5">
  <form>mj</form>
  <lemma>mj-1_:B_^(mimo_jiné)</lemma>
  <tag>Db------------8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w6">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w7">
  <form>rozpočet</form>
  <lemma>rozpočet</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w8">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w9">
  <form>senát</form>
  <lemma>senát</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w10">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w11">
  <form>územní</form>
  <lemma>územní</lemma>
  <tag>AAIP1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w12">
  <form>celky</form>
  <lemma>celek</lemma>
  <tag>NNIP1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w13">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w14">
  <form>školské</form>
  <lemma>školský</lemma>
  <tag>AAIP1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p1s1w15">
  <form>zákony</form>
  <lemma>zákon</lemma>
  <tag>NNIP1-----A----</tag>
 </m>
 </s>