sample2.m##31help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Česko-slovenská vojenská dohoda
Czecho-Slovak military agreement
 <s id="m-lnd94103-048-p1s1">
 <m id="m-lnd94103-048-p1s1w1">
  <form>Česko</form>
  <lemma>český</lemma>
  <tag>A2--------A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s1w2">
  <form>-</form>
  <lemma>-</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s1w3">
  <form>slovenská</form>
  <lemma>slovenský</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s1w4">
  <form>vojenská</form>
  <lemma>vojenský</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s1w5">
  <form>dohoda</form>
  <lemma>dohoda</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 </s>