sample2.m##25help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Levnější benzín na Východě, dražší na Západě
Cheaper gasoline in the East, more expensive one in the West
 <s id="m-mf930709-030-p1s1">
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w1">
  <form>Levnější</form>
  <lemma>levný</lemma>
  <tag>AAIS1----2A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w2">
  <form>benzín</form>
  <lemma>benzín</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w3">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w4">
  <form>Východě</form>
  <lemma>východ</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w5">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w6">
  <form>dražší</form>
  <lemma>drahý</lemma>
  <tag>AAIS1----2A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w7">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p1s1w8">
  <form>Západě</form>
  <lemma>západ</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 </s>