sample2.a##7help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Jen několik hodin před vyhlášením příměří však našla policie na předměstí města Antrim zavražděného muže.
Nevertheless, only a few hours before the ceasefire announcement police found an assassinated man in the outskirts of the Antrim town.
Analytical Tree