sample2.a##51help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Každá privatizovaná trať musí být zařazena do seznamu privatizovaného majetku, který dosud spravují České dráhy.
Each privatized railway has to be listed in the list of privatized assets, presently managed by the Czech Railways.
Analytical Tree