sample2.a##4help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Jednostranné a ničím nepodmíněné příměří vstoupilo v platnost o půlnoci.
The unilateral unconditioned ceasefire came into operation at midnight.
Analytical Tree