sample2.a##38help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Nejlepší podmínky pro uspořádání letních OH v roce 2000 má ze všech uchazečů Sydney.
Sydney has the best conditions to host the summer OG in the year 2000.
Analytical Tree