sample2.a##34help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
"Naše dnešní ujednání se týká všech oblastí, jež v armádě fungují, a je trochu podrobnější, než máme s jinými sousedy," řekl ministr Baudyš na včerejší tiskové konferenci v Bratislavě.
"Our agreement concerns all the departments which operate in the army, and it is a bit more detailed than the agreements we have with other neighbours," said the Secretary Baudyš yesterday in a press conference in Bratislava.
Analytical Tree