sample2.a##24help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Názorný příklad množení stran dělením by podle experta lidovců poslance Brzka mohl v čítankách nahradit již zastaralé příklady o opylujících včeličkách, čápech a vránách.
The illuminating example of multiplication of parties through segmentation could, according to people's party representative Brzek, replace the old-fashioned textbook examples of pollinating bees, storks and crows.
Analytical Tree