sample2.a##23help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Tuto skutečnost lze hodnotit jako obětavý příspěvek KDU-ČSL k debatě o sexu a rozmnožování.
This fact can be viewed as a devoted tribute of the KDU-CSL to the debate about sex and multiplication.
Analytical Tree